Algemene voorwaarden (Terms of Service)

 1. Leeftijdsvereiste

U moet 18 jaar of ouder zijn of toestemming hebben van uw ouders/verzorger om gebruik te maken van de diensten van TorchCraft.

2. Eigenaarschap van het account

  U dient de eigenaar te zijn van de rekening waarmee u betalingen verricht voor de diensten van TorchCraft.

  3. Betalingen en terugboekingen

   Het is niet toegestaan om betalingen terug te boeken, betwisten of terug te draaien. Tevens is het niet toegestaan om een Dispute te openen of om een Chargeback aan te vragen.

   4. Gebruik van immateriële goederen

    U mag geen misbruik maken van de immateriële goederen die u verkrijgt via TorchCraft. U mag deze goederen niet verkopen of overdragen aan derden.

    5. Accountverbanning of blokkering

     TorchCraft behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht accounts te verbannen of te blokkeren indien dit noodzakelijk wordt geacht.

     6. Akkoord met de voorwaarden

      Door een aankoop te plaatsen op shop.torchcraft.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Let op: er worden geen restituties verleend.

      7. Wijzigingen in de voorwaarden

       TorchCraft behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.

       TERMS

       1. Uw gegevens

       Wij leveren uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet uit aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om de website en de server van TorchCraft te laten functioneren. We slaan uw IP-adres en andere informatie op, zoals die van PayPal, indien nodig. Indien u wenst dat uw account en/of gegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij slaan elk IP-adres op zodat wij, indien nodig, de toegang van een speler kunnen beperken (IP-ban) of een aankoop kunnen verifiëren.

       2 Aankopen op TorchCraft

        Aankopen zijn niet terug te draaien. Zodra u iets heeft gekocht, is de aankoop definitief. Een rang en/of andere vorm van beloning kan worden verwijderd indien wij dit noodzakelijk achten, zonder restitutie te geven. We behouden ons het recht voor om de items en rangen altijd aan te passen of volledig te verwijderen. In geval van een verbanning van de server voor een bepaalde of onbepaalde tijd, is het niet mogelijk om een schadevergoeding te krijgen. Gekochte goederen blijven uw eigendom, zelfs bij een permanente verbanning van de server. Na aankoop is het niet mogelijk om de betaling ongedaan te maken.

        3 Gebruik van onze diensten

         Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door ons geleverde diensten. Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van onze diensten (Discord, Minecraft, Website), kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar [email protected] voor contact. In geval van vermoedelijk frauduleus gedrag behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot al onze diensten te ontzeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding. Indien er kosten ontstaan als gevolg van uw handelingen, zullen deze kosten op u verhaald worden.

         4 Wijzigingen in de dienstverlening

          Wij behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de prijzen van rangen en andere producten te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om de inhoud van een specifieke rang te wijzigen; de voordelen van een bepaalde rang kunnen veranderen, en u heeft geen recht op de oude rangvoordelen als we deze wijzigen. U kunt er zeker van zijn dat geen rangvoordeel of ander item in de winkel zal worden gewijzigd zonder een geldige, server-balancerende reden.

          5 Juridische maatregelen

           U stemt ermee in om het personeel, de eigenaren, hosts, adverteerders, functionarissen, directeuren, werknemers, partners en alle andere partijen die verband houden met het personeel van TorchCraft schadeloos te stellen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u ermee in om geen enkele rechtszaak of andere juridische stappen te ondernemen tegen het serverpersoneel, ongeacht de reden, of dit nu verband houdt met uw aankoop of niet.

           6 Diensten

            U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van deze website en alle geleverde diensten of inhoud op eigen risico beschikbaar wordt gesteld en aan u wordt geleverd. Het wordt u aangeboden zoals het is en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. U begrijpt en stemt ermee in dat noch wij, noch enige deelnemer aan de service professioneel advies van welke aard dan ook geeft en dat het gebruik van dergelijk advies of andere informatie geheel op eigen risico is, zonder enige aansprakelijkheid van onze kant. In sommige rechtsgebieden zijn uitsluitingen van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan en is de bovenstaande disclaimer mogelijk niet volledig op u van toepassing als deze betrekking heeft op impliciete garanties.

            7 Beperking van aansprakelijkheid

             U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade door winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of ander immaterieel verlies (zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten.

             8 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

              Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor onbepaalde tijd zodra het contract is geaccepteerd, en blijven actief, zelfs nadat u bent gestopt, verbannen, verwijderd of de server op welke manier dan ook heeft verlaten. Restitutiebeleid: Alle aankopen zijn definitief en u kunt geen geld terugkrijgen of crediteren. Tevens behouden wij ons het recht voor om het spelen op de server/forums te weigeren en geen verdere betalingen toe te staan ​​of op te nemen. In het geval van een gedwongen terugvordering behouden wij ons het recht voor om juridische of incassomaatregelen te nemen om schade te verhalen.

              9 Verbanning

               Alle medewerkers, eigenaren, hosts, adverteerders, functionarissen, directeuren, werknemers, partners en alle andere partijen die verband houden met TorchCraft behouden zich het recht voor, met de juiste bevoegdheden, om u de toegang tot de server permanent of tijdelijk te ontzeggen, zonder kans op restitutie. Dit zal echter nooit ongerechtvaardigd zijn en zal alleen gebeuren in geval van ernstige overtreding van de regels. Als u zich aan de regels houdt, zult u nooit verbannen worden.

               10 Beleid

                Dit beleid is van kracht zodra het contract is geaccepteerd en blijft van kracht, zelfs nadat u bent gestopt, verbannen, verwijderd of de server op welke manier dan ook heeft verlaten. Restitutiebeleid: Alle aankopen zijn definitief en u kunt geen geld terugkrijgen of crediteren. Tevens behouden wij ons het recht voor om het spelen op de server/forums te weigeren en geen verdere betalingen toe te staan ​​of op te nemen. In het geval van een gedwongen terugvordering behouden wij ons het recht voor om juridische of incassomaatregelen te nemen om schade te verhalen.

                Privacybeleid

                1. Bescherming van privacy

                Het beschermen van de privacy van bezoekers van TorchCraft is voor ons van groot belang. In ons privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

                2. Toestemming

                 Door gebruik te maken van de informatie en diensten op TorchCraft.nl stemt u in met ons privacybeleid en de hierin opgenomen voorwaarden.

                 3. Vragen

                  Als u meer informatie wenst of vragen heeft over het privacybeleid van TorchCraft, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected].

                  4. Monitoring van bezoekersgedrag

                   TorchCraft maakt gebruik van verschillende technieken om het gedrag van bezoekers op de website te monitoren, zoals het registreren van IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina's. Deze informatie wordt anoniem bijgehouden en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

                   5. Gebruik van cookies

                    TorchCraft plaatst cookies op de apparaten van bezoekers om informatie te verzamelen over de bezochte pagina's, het aantal terugkerende bezoekers en de prestaties van de website. Tevens worden cookies gebruikt om informatie te verkrijgen die door de browser wordt gedeeld.

                    6. Uitschakelen van cookies

                     Het is mogelijk om cookies uit te schakelen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg de website van uw browser voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

                     7. Cookies van derden

                      Het is mogelijk dat derden, zoals adverteerders of andere dienstverleners, cookies plaatsen op TorchCraft.nl. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende derde partij.

                      8. Wijzigingen in het privacybeleid

                       TorchCraft behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment aan te passen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers.